Więzienie za długi – mit, czy fakt

Osoby posiadające zadłużenie często zadają sobie pytania dotyczące tego, co im grozi za brak spłaty należności. Jednym z często zadawanych przez dłużników pytań jest to dotyczące więzienia za długi. Czy faktycznie nieuregulowane należności mogą skutkować karą pozbawienia wolności?

Czy za długi można trafić do więzienia?

Posiadanie zadłużenia nie może stanowić bezpośredniej przyczyny pozbawienia wolności. Wymierzenie takiej kary może natomiast być skutkiem działań pośrednio związanych z długami. Zgodnie z artykułem 300 § 2 Kodeksu Karnego każdy kto ukrywa, usuwa, darowuje, zbywa, niszczy, obciąża lub uszkadza jakikolwiek składnik majątku zajęty lub zagrożony zajęciem, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądowego podlega karze pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do lat 5. Dłużnik nie ma ponadto prawa do zbywania rzeczy, które w przyszłości mogłyby zostać zajęte przez komornika, w celu spłaty zadłużenia.

Komu grozi więzienie?

Istnieją okoliczności, które mogą skutkować karą pozbawienia wolności. Kara ta dotyczy między innymi dłużników uchylających się od płacenia alimentów oraz osób mających dług wobec dzieci lub byłego współmałżonka, które nie poszukują pracy. Dopuszczenie się oszustw, które doprowadziły do powstania długu również skutkuje nieuniknioną karą więzienia. Kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 dotyczy natomiast osób, które umyślnie sprowadziły problem finansowy na osobę trzecią. W ostateczności kara więzienia może spotkać również w przypadku niezapłaconej grzywny. Należy jednak pamiętać, że długi same w sobie nie skutkują więzieniem.

Może lepiej w pierwszej kolejności spróbować się dogadać? W tym może pomóc system do polubownej windykacji PREMON.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *