Wezwanie

Wezwanie do zapłaty. Czy przypominanie o zaległych długach to nietakt

W sytuacji, gdy kontakt z dłużnikiem jest utrudniony lub inne sposoby dyscyplinowania zawodzą wysyłane jest wezwanie do zapłaty. Czym jest wezwanie do zapłaty? Czy przypominając dłużnikowi o zaległościach popełniamy nietakt?

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to pismo wysyłane dłużnikowi przez wierzyciela, w związku z brakiem płatności w terminie. Celem wysłania wezwania do zapłaty jest przypomnienie o zaległości i nakłonienie kontrahenta do uregulowania zobowiązania. Działanie to stanowi etap windykacji polubownej.

Jak wygląda sytuacja na polskim rynku?

Wyniki przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorców badań wskazują, że ponad ¾ z nich nie stosuje przypomnień o zbliżającym się terminie płatności, a tym bardziej nie wysyła wezwań do zapłaty. Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest chęć zachowania dobrych relacji z kontrahentem. Przedsiębiorcy często uważają, że przypominanie o płatnościach lub zaległościach jest nietaktowne i może doprowadzić do utraty klientów.

Czy przypominając o długach popełniamy nietakt?

Zawierając umowę, jedna ze stron zobowiązana jest do wykonania usługi lub wydania towaru, natomiast druga do zapłaty. Jeśli kontrahent nie reguluje płatności, nie wypełnia swojego zobowiązania. Klient, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej powinien wyjaśnić sytuację u wierzyciela poprzez kontakt w celu wyjaśnienia przyczyn braku zapłaty w terminie oraz poinformowania o przewidywanym terminie zapłaty. W przypadku przekroczenia terminu płatności i braku wyjaśnienia od kontrahenta wskazane jest więc domaganie się zapłaty, a nawet wysłanie wezwania do zapłaty. Działanie to jest prawem wierzyciela i nie może być traktowane jako nietakt. Ludzie są jednak różni, dlatego w wielu przypadkach lepszym pomysłem byłoby skorzystanie z systemu do polubownej windykacji PREMON.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *