Droga

Problemy polskich firm transportowych

Według danych KRS i CEIDG w Polsce zarejestrowanych jest prawie 180 tysięcy przedsiębiorców pracujących w sektorze transportu. Jest to branża rozwijająca się, więc ich liczba ciągle rośnie. Jak wynika z raportu Bisnode Polska 73,4% z nich jest jednak w trudnej sytuacji finansowej. Wynika to z braku płynności finansowej i zatorów płatniczych spowodowanych przez nierzetelnych kontrahentów.

Brak płynności finansowej firm transportowych

Według danych z 1 grudnia 2016 roku niezapłacone należności finansowe w polskiej branży transportowej wyniosły 252,6 mln złotych, co daje średni nieuregulowany dług w wysokości 24 850 zł na przedsiębiorcę.

Płace w krajach Unii Europejskiej

Dużym ciosem dla branży transportowej działającej na arenie międzynarodowej było też wprowadzenie przepisów dostosowujących stawkę minimalną delegowanego pracownika do stawki minimalnej kraju wspólnoty, w którym wykonuje on swoją pracę.

Windykacja należności

Mimo wielu problemów, z jakimi borykają się firmy transportowe w Polsce największym wciąż pozostają nierzetelni kontrahenci. Należności nieregulowane w terminie lub nieregulowane wcale często sięgają kwot, które mogą spowodować upadek przedsiębiorstwa. Wciąż kulejąca wiedza na temat windykacji wśród przedsiębiorców też nie pomaga w odzyskaniu płynności finansowej. Próby odzyskania długu często polegają na telefonicznych rozmowach bez pokrycia i dowodów, że w ogóle się odbyły. Całość procesu powinno się zacząć od e-maila z wezwaniem do zapłaty, a jeżeli to nie pomoże umieścić dłużnika na giełdzie długów. W trudniejszych przypadkach warto też zwrócić się do firm zawodowo zajmujących się windykacją lub skorzystać z systemu do windykacji polubownej PREMON.

Kasa

Jak pozbyć się zalegających kontrahentów w firmie

Jednym z głównych problemów, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy są nierzetelni kontrahenci, zalegający z płatnościami. Należności nieregulowane w terminie wpływają na brak płynności finansowej i powstawanie zatorów płatniczych. Aby ułatwić proces windykacji przedstawiamy krótki poradnik, który pozwoli odzyskać pieniądze i wyeliminować zalegających z płatnościami kontrahentów.

Najważniejsza prewencja

W procesie zarządzania należnościami najważniejszym elementem jest prewencja, mająca na celu zapobieganie opóźnieniom w płatnościach. Wdrożenie jej jest proste i możliwe praktycznie od zaraz za pomocą systemu służącemu windykacji online PREMON. Wystarczy pobrać pieczęć i umieszczać ją na wszystkich wystawionych fakturach. Zastosowanie tego rozwiązania znacznie zwiększa szansę na terminową spłatę naszych należności.

Nie zwlekaj z windykacją i bądź konsekwentny

Niezależnie od tego ile wynosi zwłoka w płatności, należy jak najszybciej wdrożyć proces windykacji. Każdy dzień opóźnienia zmniejsza bowiem szanse na odzyskanie całej kwoty należności. Nie można pozwolić, aby kontrahenci kredytowali się naszym kosztem. Ważna w tym przypadku jest natychmiastowa reakcja na opóźnienie w płatności. Warto w tym celu skorzystać z systemu do windykacji polubownej PREMON. System ten oferuje wysyłanie powiadomień o płatności poprzez SMS lub email.

Przełom w windykacji

Nowoczesne technologie ułatwiają życie przedsiębiorcom. Windykacja online za pomocą systemu PREMON jest nową, skuteczną metodą mającą na celu zapobieganie powstawania opóźnień w spłacie należności oraz odzyskiwanie długu. Jeśli wezwanie do zapłaty nie okaże się skuteczne jedynymi rozwiązaniami pozostaną giełda długów lub sprawa sądowa.

Wypłacalność

Jak sprawdzić czy kontrahent jest wypłacalny

Podpisując umowę o współpracy lub sprzedając towar bądź usługę z odroczonym terminem płatności lub z dostawą przed uregulowaniem należnej kwoty warto pomyśleć o zabezpieczeniu swoich należności. W tym celu coraz powszechniejsze staje się sprawdzanie potencjalnego kontrahenta pod kontem wypłacalności.

Giełda długów sposobem na sprawdzenie wypłacalności

Aby sprawdzić czy nasz potencjalny klient jest wypłacalny warto sprawdzić czy nie widnieje przypadkiem na giełdzie długów. W większości mają one postać stron internetowych. Giełdy długów służą ogłaszaniu chęci sprzedaży wierzytelności, zazwyczaj po cenie niższej od ich kwoty nominalnej.

Biuro informacji gospodarczej

Sprawdzenie czy kontrahent nie widnieje w bazie dłużników nie jest jednak wystarczające. Kolejnym krokiem jest pobranie raportu o jego bieżących zobowiązaniach. Raporty tego typu udostępniane są przez np. BIG Infomonitor.

Co jeszcze można zrobić?

W przypadku spółek giełdowych warto zajrzeć do raportów, do których publikowania są one zobligowane. Można na przykład umieścić na fakturach informację lub logo systemu windykacyjnego, co znacznie zmniejsza ryzyko braku terminowej spłaty naszych należności. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, którego zastosowanie jest coraz bardziej popularne zarówno wśród dużych jak i tych mniejszych firm. Jeśli to nie pomoże, można skorzystać z systemu windykacji polubownej PREMON.pl.