Zapłata

Miękka windykacja – jakie są jej zasady

Wielu przedsiębiorców coraz częściej ma problemy z terminową spłatą należności. Sytuacja ta powoduje konieczność zastosowania odpowiednich narzędzi, mających na celu uzyskanie zapłaty. Do metod tych zalicza się twardą i miękką windykację. Miękka windykacja, jak sama nazwa wskazuje jest łagodniejszą formą odzyskania należnych pieniędzy.

Definicja miękkiej windykacji

Miękka windykacja ma na celu ustalenie warunków spłaty długu i porozumienia się stron. Warunki te muszą zostać zaakceptowane zarówno przez wierzyciela, jak i dłużnika. Zazwyczaj opiera się ona na ponaglaniu do zapłaty przy pomocy listów, telefonów i wiadomości tekstowych. Kolejnym krokiem jest przekazanie informacji o długu do dostępnego dla każdego rejestru dłużników.

Wpis do rejestru dłużników

W Polsce funkcjonują następujące rejestry:

  • Krajowy Rejestr Długów,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,
  • Rejestr Dłużników ERIF,
  • BIG InfoMonitor.

Aby dokonać wpisu należy zarejestrować się w systemie, podpisać umowę, a następnie wysłać dłużnikowi pismo zawierające wezwanie do zapłaty i informujące o współpracy z rejestrem dłużników. Wpisy w rejestrach wymagają spełnienia pewnych warunków prawnych. Do rejestru wpisywany jest dłużnik, który posiada zadłużenie o następujących cechach:

  • okres przedawnienia 60 dni od upływu terminu płatności,
  • 30 dni od wysłania wezwania do zapłaty zawierającego informację o zamiarze wpisu do rejestru dłużników,
  • wartość zadłużenia min. 200 zł w przypadku konsumenta i min. 500 zł w przypadku firmy.

Ostatnim krokiem  jest umieszczenie dłużnika w rejestrze, a następnie wysłanie informacji o wpisaniu do Rejestru Dłużników.

W trudniejszych przypadkach warto też zwrócić się do firm zawodowo zajmujących się windykacją lub skorzystać z systemu do windykacji polubownej PREMON.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *