Jak działa firma windykacyjna?

Celem działalności firmy windykacyjnej jest doprowadzenie do ugody z dłużnikiem i odzyskanie należności. Zadaniem windykatora jest więc kontaktowanie się z dłużnikiem oraz negocjowanie warunków spłaty długu. Jak działają firmy windykacyjne i jakie są ich prawa?

Firma windykacyjna

Firmy windykacyjne powstały, aby pomagać wierzycielom w odzyskiwaniu należności od dłużników. Pracownik takiej firmy działa w imieniu wierzyciela. Celem jego działania jest doprowadzenie do ugody z dłużnikiem i ustalenie harmonogramu spłaty zadłużenia. Firma ta może również działać we własnym imieniu. Taka sytuacja ma miejsce po podpisaniu cesji wierzytelności.

Windykacja należności

Wyróżnia się windykację sądową i pozasądową. Windykacja sądowa prowadzona jest przez komorników. Firmy windykacyjne zajmują się jedynie pozasądowym dochodzeniem należności. Tego rodzaju firmy są podmiotami gospodarczymi, podlegającymi wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Jak działa firma windykacyjna?

Działalność windykatora jest w pewien sposób uschematyzowana. Pierwszym krokiem, jaki podejmuje windykator jest oczywiście sprawdzenie danej wierzytelności pod kątem jej istnienia. Kolejnym krokiem jest kontakt z dłużnikiem i wysłanie wezwania do zapłaty. Wezwanie to musi zawierać dokładne wskazanie tytułu, kwoty, podstawy prawnej zadłużenia oraz terminu zapłaty i numeru konta bankowego. Firmy windykacyjne często podejmują współpracę z biurami informacji gospodarczej. Należy pamiętać, że firmy te nie posiadają uprawnień takich jak sąd, policja czy komornik. Zadaniem firm windykacyjnych jest polubowne dochodzenie należności. Działalność ta powinna opierać się na zasadach prawa i dobrych obyczajach.

Sprawy sądowe i komornicze są drogie, więc może lepiej w pierwszej kolejności spróbować się dogadać? W tym może pomóc system do polubownej windykacji PREMON.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *