Monitoring finansów

Monitoring należności poprawi płynność finansową Twojej firmy

Liczba firm, których dotyczą problemy związane z zatorami płatniczymi stale rośnie. Problem ten jest poważną przeszkodą na drodze rozwoju firmy. Najlepszym sposobem na zwiększenie płynności finansowej jednostki jest wdrożenie monitoringu należności.

Czym jest monitoring należności?

Monitoring należności polega na nadzorowaniu spłaty zobowiązań, którego celem jest minimalizacja opóźnień w płatnościach. Działanie to jest niezbędne, ponieważ dzięki niemu możliwe jest namierzenie nawet kilkudniowych opóźnień. Usługa jest przeznaczona zarówno dla dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstw.

Jakie narzędzia wykorzystywane są w monitoringu należności?

Wszystkie narzędzia służą informowaniu kontrahenta o tym, że zbliża się lub upłynął termin płatności. Całość działań odbywa się w sposób łagodny w formie rozmowy telefonicznej, wiadomości tekstowej, głosowej lub wezwania do zapłaty. Celem jest przypomnienie o konieczności zapłaty. Możesz również korzystać z systemu PREMON.

Zalety monitoringu należności

Jedną z głównych zalet monitoringu należności jest możliwość identyfikacji i kontroli zagrożonych należności, a także przypominanie o konieczności ich spłaty. Każde przedsiębiorstwo ma na celu zachowanie płynności finansowej, w związku z czym niezwykle istotną kwestią jest terminowe regulowanie płatności przez kontrahentów. Monitoring należności poprawia płynność finansową i eliminuje zatory płatnicze. Dodatkową zaletą jest także wyraźny sygnał dla klientów, pokazujący, że firma kontroluje swoje należności, więc należy pilnować terminów płatności.